Wettelijke verplichting van een ontruimingsplan

Wettelijke verplichting van een ontruimingsplan (en oefeningen)

Of een ontruimingsplan verplicht is voor jouw bedrijf hangt af van verschillende factoren. Deze verplichting is afhankelijk van de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie in jouw bedrijfsgebouw. Als jouw bedrijf zich in een gebouw met een brandmeldinstallatie bevindt, dan ben je wettelijk verplicht om een ontruimingsplan te hebben en regelmatig ontruimingsoefeningen uit te voeren. In situaties waarin er geen brandmeldinstallatie aanwezig is, is een ontruimingsplan niet strikt verplicht, maar het kan nog steeds onderdeel uitmaken van je bedrijfsnoodplan.

Verplichting afhankelijk van gebouw en gebruik

Of een ontruimingsplan wettelijk verplicht is, wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de grootte van het gebouw (in vierkante meters), het aantal verdiepingen en de hoogte van de hoogste vloer. De gebruiksfunctie van het gebouw speelt ook een cruciale rol. De mate van zelfredzaamheid is hierbij van groot belang.

Bijvoorbeeld, in kantoorgebouwen is een brandmeldinstallatie verplicht als het gebruiksoppervlakte groter is dan 500 m² en/of als het gebouw meerdere verdiepingen heeft. Voor kinderdagverblijven geldt de verplichting voor een brandmeldinstallatie met volledige bewaking als er kinderen jonger dan vier jaar worden opgevangen op een gebruiksoppervlakte van 200 m² of groter, of als er meer dan zes kinderbedjes zijn op de eerste verdieping of hoger. Je ziet dat verschillende factoren de regels bepalen.

Wettelijke Basis voor Ontruimingsplannen

De verplichting om een ontruimingsplan te hebben, wordt vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Volgens het zesde lid van het Bouwbesluit (artikel 6.23 – Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan) moet er, als een brandmeldinstallatie wettelijk verplicht is, ook een ontruimingsplan aanwezig zijn.

Opstellen van Ontruimingsplannen volgens NEN 8112 Richtlijnen

Een ontruimingsplan moet worden opgesteld volgens de richtlijnen van NEN 8112 voor gebouwen. Deze norm beschrijft niet alleen hoe het plan moet worden opgesteld, maar ook wie welke taken tijdens een ontruiming heeft. Verder worden de verantwoordelijkheden en taken van hulpverlenende functies gedetailleerd beschreven. Hoewel organisaties soms kunnen afwijken van de NEN-norm, is dit alleen toegestaan als dit goed wordt onderbouwd.