Is een ontruimingsplan verplicht?

Is een ontruimingsplan verplicht? Als je aan de slag moet met een ontruimingsplan voor jouw school of kinderopvang dan wil je natuurlijk wel da het ontruimingsplan ook voldoet aan de wet. Dus je gaat op zoek naar een voorbeeld ontruimingsplan en je gaat Googlen waaraan een ontruimingsplan moet voldoen en of het verplicht is.

Er zijn verschillende BHV adviseurs die daar een antwoord op geven:
BHV.nl – Is een ontruimingsplan verplicht? Wat zegt de wet?
BHV Nederland – Ontruimingsplan verplicht?
360 Veiligheid – Wanneer is een ontruimingsplan verplicht?

Als we alle goede adviezen doorlezen zien we al snel dat de adviseurs op 1 lijn zitten. Voor het gemak hebben we het even kort voor je samengevat.

Ja! Een ontruimingsplan is verplicht

In ieder geval voor gebouwen waar een brandmeldinstallatie aanwezig is. Het zesde lid van artikel 6.23 in het Bouwbesluit zegt daarover:

In het zesde lid is bepaald dat, indien er een brandmeldinstallatie is, er ook een ontruimingsplan moet zijn. Zo’n ontruimingsplan geeft inzicht in de eigenschappen van het bouwwerk en de rol van brandbeveiligingsinstallaties bij de alarmeringsprocedure. Op basis van het ontruimingsplan kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de bij een ontruiming te nemen maatregelen. Doel is dat de gebruikers van het bouwwerk weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat de risico’s bij brand zoveel mogelijk worden beperkt. Bij het opstellen van een ontruimingsplan kan gebruikt worden gemaakt van de Nederlandse Technische Afspraken (NTA). In deze serie zijn aanbevelingen gegeven voor het opstellen van ontruimingsplannen (de NTA 8112-serie)

Dat laatste stukje is trouwens wel een beetje slordig aangezien eind 2009 de NTA 8112 is vervangen door de NEN 8112:2010 die op zijn beurt in 2017 weer is vervangen door de NEN 8112:2017

Handige leidraad. De NEN 8112:2017

Okay, dus je bent erachter dat een ontruimingsplan verplicht is maar waar moet je dan beginnen? De NEN heeft een handige leidraad opgesteld waarin staat wat er allemaal in je ontruimingsplan moeten komen te staan. Voorheen ging de hele NEN 8112 norm hierover nu is het slechts een bijlage maar nog steeds handig om te gebruiken.

Moet ik het NEN 8112:2017 gebruiken?

Alhoewel je vaak leest dat het moet of dat het ontruimingsplan conform de NEN 8112:2017 opgesteld moet worden is het slechts een advies. Je kan de NEN norm dus gebruiken maar dat moet niet. Bestaat jouw gebouw maar uit één ruimte dat is een heel ontruimingsplan volgens deze NEN norm een beetje overdreven. Een goede instructie naast een vluchtwegplattegrond is dan al voldoende.

Maar eerlijk is eerlijk, in bijlage F van de NEN 8112:2017 staat handig beschreven welke zaken je op kan nemen in je ontruimingsplan.  In de norm wordt beschreven wie er tijdens een ontruiming met welke taken is belast. Ook de verantwoordelijkheden en taken van hulpverlenende functies worden nauwkeurig beschreven.

Geen verplichting = geen ontruimingsplan?

Samengevat, is het gebouw waar jouw bedrijf in zit voorzien is van een brandmeldinstallatie? Dan ben je wettelijk verplicht een ontruimingsplan te hebben en moet je regelmatig een ontruimingsoefening doen. Deze installatie is weer verplicht op basis van gebruiksfunctie, omvang en hoogte van het gebouw. Maar ook als je in een gebouw zit zonder brandmeldinstallatie, dan is een ontruimingsplan handig om te hebben. Een simpel A4-tje maar daarop de instructies is dan voldoende. Zolang jij en collega’s wat jullie moeten doen bij een ontruiming.