Hoeveel ontruimers zijn er nodig bij een brand?

In het bouwbesluit 2012 is het artikel 7.11a Hulp bij ontruiming bij brand opgenomen. Daarmee staat er nu niet alleen in de arbowet beschreven hoe je bedrijfshulpverlening moet inrichten en dat is een plus. Alleen is het voor een ontruimingsplan niet echt concreet, er staat namelijk beschreven: dat er voldoende personen aangewezen zijn om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Maar ja, wat is voldoende ?

Artikel 7.11a van het Bouwbesluit 2012 legt de verplichting op dat er een adequaat aantal personen moet zijn aangewezen om een efficiënte ontruiming bij brand te waarborgen. Dit voorschrift legt de verantwoordelijkheid bij de gebruikers van een gebouw om ervoor te zorgen dat er voldoende ontruimers beschikbaar zijn in geval van een brandincident. De vraag die hier rijst, is echter: wat wordt er precies bedoeld met ‘voldoende’?

Het begrip ‘voldoende’ in deze context is cruciaal, aangezien het direct verband houdt met de veiligheid van de aanwezigen in een gebouw in geval van brand. Wat als er te weinig ontruimers zijn aangewezen en de evacuatie vertraging oploopt? Dit kan leiden tot potentieel levensbedreigende situaties. Daarom is het essentieel dat gebruikers van gebouwen deze kwestie serieus nemen en zorgvuldig overwegen wat ‘voldoende’ betekent in hun specifieke context.

Het vaststellen van wat ‘voldoende’ is, vereist een zorgvuldige beoordeling van verschillende factoren. De grootte van het gebouw, het aantal aanwezigen, de aanwezige brandpreventiemiddelen, en de aanwezige obstakels zijn allemaal van invloed op deze beoordeling. Het is belangrijk om in overleg te treden met lokale brandweer- en veiligheidsinstanties om richtlijnen en aanbevelingen te ontvangen die specifiek zijn voor het betreffende gebouw.

Het is ook raadzaam om regelmatig te oefenen en te trainen met de aangewezen ontruimers, zodat ze snel en effectief kunnen handelen in geval van een noodsituatie. Door een proactieve benadering te hanteren en ervoor te zorgen dat er altijd voldoende getrainde ontruimers beschikbaar zijn, kunnen gebruikers van een bouwwerk de veiligheid van alle aanwezigen verbeteren en voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

Gelukkig hebben Jacco Huijzer en Hajé van Egmond (Geregeld BV) een handreiking geschreven, waarmee je aan de slag kan. Okay, het is geschreven voor handhavers maar het blijft een interessant document om te lezen en waarmee jij je ontruimingsplan weer kunt updaten.

Artikel 7.11a van Bouwbesluit 2012 bepaalt dat er voldoende personen moeten zijn aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Dit voorschrift verplicht gebruikers van een bouwwerk dus om te zorgen voor voldoende ontruimers in geval van brand. Maar wat is ‘voldoende’?

Meer lezen ? Lees dan de blog op nieman.nl https://www.nieman.nl/2018/06/handreiking-toepassing-artikel-7-11a-bij-zorgfuncties/